Disse eiendommene ble kjøpt og solgt i Vegårshei og Åmli i oktober

Sjekk de siste eiendomsoverdragelsene.