- Dette er meget kritikkverdig

Leder av Vegårshei idrettslag (VIL) Inge Lines mener det er graverende at barn og ungdom som har jobbet dugnad for Bokbyen i vår fortsatt ikke har fått pengene sine.