- De truet med å brenne bøkene mine

Harald Solfjeld (69) opplevde et dramatisk havari i Stillehavet. Men han syntes det nesten var mer dramatisk da boka hans ble rammet av Bokbyens havari.