Redd for at råtten kledning skal treffe folk i gata

I påvente av rivingstillatelse gjøres det nå sikringstiltak på den gamle Blomsterfabrikken i Hovedgata.