Allerede før tilbaketrekkingen fra Helfo kom i februar, hadde ledelsen ved Englegård behandlingssenter opprettet en stiftelse og sendt ny søknad om å få bli Fritt behandlingsvalg-leverandør.

Og etter nesten tre måneders behandlingstid har Helfo vedtatt at Stiftelsen Holt Behandlingssenter, som Jørn Helleviks stiftelse heter, kan starte opp med TSB-behandling (tverrfaglig spesialisert behandling av ruslidelser) på Englegård.

— Svært omfattende

Det var på bakgrunn av statsforvalteren i Agders tilsynsrapport med behandlingsinstitusjonen, hvor det ble avdekket alvorlige lovbrudd, at Helfo trakk tilbake godkjenningen.

I følge Helfo var avvikene så alvorlige og gjentakende, at de ikke så noe annet valg enn trekke tilbake fritt behandlingsvalg-godkjenningen for Englegård behandlingssenter.

— De forholdene som tilsynet fra Statsforvalteren har avdekket er så omfattende at det er vanskelig å se at virksomheten vil kunne rette opp i dette, uttalte avdelingsdirektør ved Helfo pasientformidling, Kristin Bøgseth, til Tvedestrandsposten den gangen.

Sendte ny søknad før avslaget kom

Daglig leder ved Englegård behandlingssenter slo kjapt fast at de ikke ville til å klage på vedtaket. Kort tid senere kom det imidlertid frem at han allerede hadde sendt inn ny søknad til Helfo. Denne gangen på vegne av Stiftelsen Holt Behandlingssenter, hvor Hellevik sto som styreleder.

Søknaden var mer eller mindre identisk med den Hellvik-brødrene sendte i 2018, da de startet opp på Englegård. Siden den gang har de mottatt nær 40 millioner i refusjoner fra staten.

Kan starte opp på nytt

Det har stormet rundt Englegård behandlingssenter og Care Service de siste månedene, med blant annet en knusende tilsynsrapport, arbeidssrettsaker og politietterforskning.

Men til tross for dette har Helfo altså denne uken fattet vedtak om at Stiftelsen Holt Behandlingssenter med Jørn Hellevik i spissen igjen kan starte opp rusbehandling på statens regning.

Ber om dokumentasjon

I godkjenningsvedtaket presiserer imidlertid Helfo at planer for bemanning og kompetanse som er forelagt i søknaden også må etterfølges i praksis, og vil bli fulgt opp av dem.

— Vi ber også om dokumentasjon på virksomhetsleder og daglig leders yrkesbakgrunn. Dersom dokumentasjon på dette ikke foreligger på godkjenningstidspunktet, ber vi om at dokumentasjon blir ettersendt så snart tilsetting er gjennomført, skriver de i vedtaket.

Tvedestrandsposten har spurt om denne dokumentasjonen foreligger, men har foreløpig ikke fått noe svar på dette.