Bjørn (35) åpner apotek i Risør

Apoteker Bjørn Gustavsen Krabbesund fra Risør har leid det tidligere Nille-lokalet av Kiwi Frydendal. I juni åpner han eget apotek her.