– At bransjen på under ett år har klart å senke antallet uten forsikring med 65 prosent er formidabelt. Tryg Forsikring er kjempefornøyd med at over 72.000 bileiere har agert og enten avskiltet bilen eller forsikret den. Vi har forventninger om ytterligere reduksjon. Målet må være at alle kjøretøy i Norge er forsikret, sier Espen Opedal, leder for Tryg Forsikring.

Gjeldsslave

1. januar i år var antallet kjøretøy uten lovpålagt forsikring i Norge 111.000. Nå er dette tallet under 39.000.

Det er beheftet med stor risiko å kjøre uten forsikring. I tillegg til et daglig straffegebyr kan man pådra seg et stort økonomisk erstatningsansvar ved påkjørsel og personskade. Man risikerer å måtte tilbakebetale erstatningen som de skadelidte vil få.

– I verste fall kan man ende opp som evig gjeldsslave med erstatningskrav i millionklassen hvis en forårsaker en ulykke med personskade, sier Opedal.

Inkasso og avskilting

Det var i desember i fjor at Stortinget vedtok den nye gebyrordningen. Hensikten var å få ned antallet uforsikrede biler på norske veier. Fra 1. mars i år ble det ulovlig å eie et registrert kjøretøy uten gyldig trafikkforsikring. For å unngå gebyr må du enten forsikre eller avskilte kjøretøyet.

Dersom du ikke betaler gebyret vil saken kunne ende med inkasso og et uforsikret kjøretøy kan bli avskiltet.

Gebyrsats per døgn er:

• Moped, traktor, motorredskap og veterankjøretøy: 50 kr.

• Personbil, varebil, campingbil, beltebil, motorsykkel, beltemotorsykkel og snøscooter: 150 kr.

• Buss og lastebil: 250 kr.