Barnevernet Øst i Agder: - Vi jobber med å fange opp de familiene som trenger et tilbud

Barnevernet har vært i full drift helt siden koronatiltakene ble innført. Men noen av restriksjonene som ble innført er nå myket opp.