Barna testet de nye tråbåtene i Tjenna

På eventyr midt i byen.