Både Vegårshei og Åmli rykker ut: - Det blåser friskt