– Nå har det gått så langt at vi ikke kan sitte å se på dette lenger, sier leder i Fagforbundet Agder Roy Gyberg.

Etter tett dialog med flere av de ansatte på Englegård oppfatter han situasjonen som meget alvorlig.

– Med så klare tilbakemelding fra de ansatte, ber vi om at det gjennomføres nytt tilsyn så raskt som mulig, skriver Gyberg i sitt brev til fylkesmannen, og henviser til fylkesmannens tilsyn med insituisjonen i mai i fjor.

Her ble det blant annet avdekket at legemiddelhåndteringsforskriften ikke ble overholdt.

Lister opp flere punkter

Gjennom Fagforbundet forteller nå flere av de ansatte om at ufaglærte fortsatt håndterer medisinutdeling av både A- og B-preparater.

I brevet fra Fagforbundet til Fylkesmannen er det listet opp flere punkter som tegner et urovekkende bilde av situasjonen på Englegård behandlingssenter.

– Tilfeldig drift

Her nevnes det blant annet at det flere ganger har vært manko i preparatene uten at dette har blitt meldt skikkelig. I tillegg har de ansatte fått tilbakemelding fra pasienter om at en av lederne på institusjonen flere ganger har kommet bakfulle på jobb.

Fagforbundet peker også på manglende faglig ledelse og koordinering, ikke tilstedeværende psykolog eller lege over lengre tid og stor misnøye hos pasienter over forskjellsbehandling og favorisering.

– For oss ser dette ut som en alt for tilfeldig drift, sier Gyberg.

Frykter represalier

Han forteller at de ansatte erfarer at ledelsen trikser og mikser med vaktlistene, slik at det skal se ut som at det er nødvendige faglærte på jobb.

– De ansatte vegrer seg for å si ifra i frykt for represalier og trusler fra ledelsen, sier Gyberg, og forteller at to av de ansatte har mottatt oppsigelser, etter at de har sagt ifra om kritikkverdige forhold.

– Vi jobber med disse nå, og vurderer stevning, sier regionslederen i Fagforbundet Agder.

Tidligere pasienter

I tillegg til bekymringsmelding fra flere av de ansatte, er det også tidligere pasienter som har varslet myndighetene om kritikkverdige forhold på Englegård, som altså tilbyr såkalt TSB-behandling; tverrfaglig spesialisert behandling av ruslidelser.

Care Service AS er godkjent som leverandør av døgnkontinuerlig behandling innen rusomsorgen og er finansiert av Helfo.

Mangelfull behandling

En pasient skriver, som Fagforbundet også nevner, at ansatte som melder om avvik blir truet av ledelsen, som består av brødrene Jørn og Rune Hellevik.

Vedkommende hevder også at ufaglærte ansatte blir brukt som terapeuter og faglært personell, og at 12-trinnsmodellen, som Englegård selger seg inn med, er mangelfull og svikter på flere punkter.

Det har også kommet inn varsler om flere voldsepisoder, trusler og drapsforsøk ved institusjonen.

Avviser all kritikk

Daglig leder Jørn Hellevik i Care Service AS, avviser kritikken og hevder de har alt på stell på Englegård.

Han poengterer at behandlingen de tilbyr er individuelt tilpasset, og at det derfor kanskje kan oppfattes som «forskjellsbehandling», slik det framkommer i varselet fra Fagforbundet.

– Vi har atten individer med forskjellige behov, forklarer han.

Han kjenner seg heller ikke igjen i påstanden om at det benyttes ufaglært arbeidskraft.

– Hos oss er alle behandlere. Til og med kokken og vaktmesteren er miljøarbeidere i bunn, sier Hellevik og forteller at nylig ble ny sosionom ansatt. I tillegg har de to leger på laget, pluss psykolog, psykiater, sykepleiere, vernepleiere, spesial vernepleier og psykiatrisk sykepleiere.

– Bortsett fra en av legene er alle ansatt i 100 prosent stilling og har kontor her på huset, forklarer Hellevik.

– Trusler kan skje

At noen skal ha kommet bakfulle på jobb, avviser han på det sterkeste, og kjenner seg heller ikke igjen i at det skal ha forekommet drapsforsøk hos dem.

– Men trusler kan skje. Pasienter med tilbakefall kan komme med trusler. Så ja, det har forekommet.

– Har det vært vold hos dere?

– Ikke som jeg kjenner til. Det har vært smelling med dører, men ikke mange ganger, svarer Hellevik.

Han avviser også at de har truet ansatte, men bekrefter at det er produsert to sluttavtaler som er signert begge parter.

Har tettet lovbruddene

Etter fjorårets tilsyn venter Englegård behandlingssenter nå på et avsluttende tilsyn fra fylkesmannen. Etter planen skulle det vært gjennomført i mai, men på grunn av Covid-19 ble det utsatt til i høst.

– Nå har vi jobbet med at det blir forsvarlig rusmiddeltesting og har laget eget rom for dette, sier Hellevik og forteller at de har sendt inn nødvendig dokumentasjon til fylkesmannen.

Må gjøre mer research

Revisorleder ved fylkesmannen, Eva Dolva, bekrefter at de etter planen skulle ha et avsluttende tilsyn med Englegård behandlingssenter i høst. Men etter å ha mottatt flere nye varsler på foretaket vurderer de videre framdrift.

– Hovedfokuset vårt for neste tilsyn var på de lovbruddene som ble avdekket i fjor. Men nå som vi har fått inn flere bekymringsmeldinger og nye opplysninger må vi gjøre mer research, sier Dolva.

Hun forteller at de er helt i startgropa, og kan ikke si eksakt dato for når det neste tilsynet vil bli.