At styret i Lyngør vel senere foretar de merkeligste krumspring for at stiftelsen ikke skal få den avtalte andel er uforståelig for oss

Av

Siden Stiftelsen Lingard Skuteminne er begunstiget i avtalen mellom Lyngør Vel og Tvedestrand kommune, vil vi forklare vår forståelse og rette opp informasjon gitt i blant annet advokat Anfinsens notat til Lyngør vel.