AT Skog har kastet sine øyne på denne tomta på Grenstøl

AT Skog har sett seg ut et område på Grenstøl, som de ønsker å benytte til lagring av tømmer.