Fylkesmannen knuste hyttedrømmen i Askerøybukta

Fylkesmannen har omgjort politikernes vedtak om å fradele to hyttetomter innenfor 100-meters beltet i Askerøybukta. Vedtaket er endelig, men det betyr ikke nødvendigvis at hyttedrømmen er over for de to tomteeierne. Den spesielle saken har gått frem og tilbake i systemet i snart fem år.