Bertrand Marcussen møtte ingen forståelse

Er det politisk vilje for at det skal utarbeides et hyttefelt i Vakil? Det ønsker utbygger Bertrand Marcussen å vite. Politikerne i teknikk-, plan- og naturutvalget vil foreløpig ikke svare.