Årets 17. maitaler og resten av programmet er klart

Soulartist Omar Mohamed Ahmed er årets 17. mai-taler på Vegårshei. Talen vil bli sendt digitalt på Facebook og YouTube.