Arbeidsulykke

Pasienten ble hentet med ambulanse.