Arbeidsplassen til Morten (41) la om produksjonen. Nå bidrar de for å stoppe koronaviruset

Morten Røisland (41) er med på å lage smittevernutstyr til helsevesenet.