(Siste)

(frifagbevegelse.no)Det var i den muntlige spørretimen på Stortinget 17. januar Arbeiderpartiets Sverre Myrli pekte på at utenlandske lastebiler som ikke er utrustet for norske vinterforhold er et økende problem. Derfor spurte han samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen direkte om hvorfor myndighetene lot dette skje.

Frp-statsråden viste til at antall kontroller har økt betraktelig siden Frp og Høyre dannet regjering i 2013, og at det også er blitt stilt strengere krav til kjøretøyene. Han fortalte også at Norge jobber opp mot andre nasjoner for å få en gjensidig regel i førerkortet om at man skal ha vinterkompetanse for å kjøre på veiene.

– Det er et litt lenger lerret å bleke, fordi det er viktig at vi har et internasjonalt førerkortregelverk som gjør at norske sjåfører lett kan kjøre i utlandet, sa Solvik-Olsen.

Må ha kompetanse

Forbundssekretær Morten Hagen i Transportarbeiderforbundet (NTF) understreker at det allerede er forbudt å kjøre lastebil på norske vinterveier uten M/S-merkede vinterdekk og kjetting.

Saken fortsetter under bildet.

– Derfor er jeg enig med Sverre Myrli i at ingen burde blitt sluppet inn som ikke har kjetting og godkjente vinterdekk, sier Hagen.

Sammen med utreder Geir Kvam i NTF har Hagen jobbet mye med den utfordringen utenlandske vogntog skaper på norske veier.

– Selv om det har vært økt antall kontroller, så må man stoppe alle lastebiler ved kontinuerlig kontroll på alle grenseoverganger og ferjekaier dersom man skal hindre alle episodene, sier Hagen.

Han legger til at selv om alle bilene hadde hatt gode dekk og kjettinger, ville ikke det vært nok.

Det er Geir Kvam også enig i.

– Økte kontroller alene er ikke tilstrekkelig. Det holder ikke å ha med kjettinger hvis du ikke kan bruke dem. Det er ikke nok bare å vise fram kjettingene sine, framholder Kvam.

Han forteller at han er kjent med at departementet, slik Solvik-Olsen nevnte i sitt svar til Sverre Myrli, har tatt et initiativ overfor EU for å kunne kreve opplæring på vinterføre.

– Nordmenn ikke feilfrie

Både Hagen og Kvam mener imidlertid at man må fortsette å kontrollere på grenseovergangene og på ferjekaiene. Morten Hagen mener at disse kontrollene kunne blitt tillagt Tollvesenet.

– Tollerne er jo tross alt på grensene mer enn både Vegvesenet og politiet, så kanskje man burde tillegge Tollvesenet kompetanse og plikt til å kontrollere dekk og kjetting på alle vogntog før de fikk godkjent tollpapirene, sier Hagen.

Økte kontroller alene er ikke tilstrekkelig. Det holder ikke å ha med kjettinger hvis du ikke kan bruke dem.

Geir Kvam, utreder i Transportarbeiderforbundet

Både Hagen og Kvam minner om at problemene med lastebiler som kjører seg fast eller utgjør en fare i trafikken, ikke vil forsvinne helt selv om hver eneste utenlandske lastebil blir kontrollert og har kompetente sjåfører.

– Jeg har ikke konkrete tall å vise til, men Statens Vegvesen har hevdet at heller ikke norske sjåfører er feilfrie, sier Geir Kvam.

Han får støtte av Morten Hagen.

– Vi ser stadig oppslag som viser at også norske transportører har blitt sløvere. Det virker som om marginene i bransjen nå er såpass små, at man skal spare inn der det er praktisk mulig: Bruke opp dekkene fullstendig før man kjøper nye og ta snarveier i forhold til vedlikehold og lignende, hevder Hagen.

Kontroller

Han mener derfor det ikke er nok med kontroller på grensene.

– For å minimere risikoen for ulykker og fastkjøringer på norske vinterveier må det være omfattende kontroller langs vegnettet. Da kan vi få luket ut også norske syndere. Likevel er nok de utenlandske bilene sterkt overrepresentert, og de bør som Myrli sier, stanses på grensa slik at de ikke kommer inn i landet uten godkjent utrustning, uttaler forbundssekretæren.

I tillegg mener han vinterkompetanse bør dokumenteres.

Det er viktig at Vegvesenet har kontroller på grensene for å luke ut biler med tekniske mangler. Likevel tror jeg det er urealistisk at de skal kunne kontrollere på alle grenseovergangene døgnet rundt hele året, sier Morten Hagen. (ANB)