(Siste)

– Når det nærmer seg jul, får vi alltid mange henvendelser fra medlemmer som jobber i butikk. Det gjelder åpningstider, overtidsbetaling og hvilke rettigheter de har, sier Trine Lise Sundnes, leder i LO-forbundet Handel og Kontor (HK), til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

Ikke alle ønsker

Det er få konflikter om arbeidstid og jul på norske arbeidsplasser, ifølge Virkes medlemmer.

– De ansatte har ulike ønsker. Noen vil jobbe ekstra, noen vil jobbe som vanlig og noen vil ha ekstra fri. I sum gjør dette at arbeidstidsplanleggingen i hovedsak går ganske smidig, sier direktør for politikk og tariff i Virke, Stian Sigurdsen, til ANB.

Så lenge arbeidsgiverne må sikre en forsvarlig bemanning innenfor åpningstidene, kan imidlertid dette føre til at ikke alle ansatte får ønskene sine oppfylt hver år.

– De fleste arbeidsgivere sørger for at denne ulempen fordeles rettferdig på de ansatte ved å se flere år i sammenheng. De fleste ansatte kan bli pålagt overtidsarbeid i julen, men noen vil ha rett på fritak fra dette på grunn av egen helse eller sosiale grunner, forklarer Sigurdsen.

Bevar roen!

– Mange butikker har lengre åpningstider og søndagsåpent i førjulstiden og hektiske dager rundt nyttår i forbindelse med bytting av gaver og salg. Derfor har mange virksomheter, særlig i varehandelen, et behov for ekstra bemanning i denne perioden, ifølge Virke-direktøren.

HK-lederen ønsker å minne kunder og forbrukere om å bevare roen i en stressende førjulstid.

– Det er godt når kundene tenker litt på de ansatte i butikkene som har travle arbeidsdager. Det er jo nettopp dem som sørger for at vi får alt vi trenger for å få en fin jul, sier Sundnes.

Arbeidstider i jula

LOs tredje største forbund har sendt en egen brosjyre til de tillitsvalgte. Informasjonsheftet omfatter arbeidstider i forbindelse med årets julemåned.

Her er det du bør vite:

Utvidet åpningstid før jul: Alle endringer i arbeidstid, bruk av overtid/mertid og bruk av ekstrahjelp og midlertidig ansatte, skal drøftes med de tillitsvalgte.

Søndagsåpent før jul: Butikkene kan holde åpent de tre siste søndagene før julaften (mellom klokka 14 og 20). HK anbefaler at arbeid på disse søndagene baserer seg på frivillighet.

Overtidsarbeid: Bedriften kan pålegge overtidsarbeid og merarbeid, men ikke før det er drøftet med tillitsvalgt. I julehandelen er det alminnelig adgang til å bruke overtidsarbeid i varehandelen.

Forskjøvet arbeidstid: Arbeidstiden de siste to ukene før jul kan begynne og slutte inntil 2 timer senere enn vanlig. Beslutning om forskjøvet arbeidstid skal drøftes med de tillitsvalgte på forhånd, og de ansatte skal varsles om endringene to uker før.

Midlertid endring av arbeidstiden: Må drøftes med de tillitsvalgte og varsles de ansatte før de gjennomføres. Varer den midlertidige endringen i inntil to dager, er varslingsfristen én uke. Varer den i tre eller fire dager, er varslingsfristen 14 dager.

Arbeidstid på julaften og nyttårsaften: Ordinær arbeidstid på julaften og nyttårsaften slutter klokka 13.15. Når arbeidet slutter kl. 13.15, regnes dette som hel dag og betales med ordinær lønn. Arbeid etter dette tidspunkt godtgjøres som overtid og betales med 100 prosent overtidstillegg.

Arbeidstid i romjula: Kortere arbeidstid i romjula gir ikke arbeidsgiver rett til trekk i lønn.

Varetelling 1. nyttårsdag: Pålegg fra arbeidsgiver om varetelling på 1. nyttårsdag, vil være brudd på arbeidsmiljøloven. Kun lov dersom det er inngått en skriftlig avtale. (ANB)