Åpner for å kunne bruke hytta som helårsbolig

Hytteturene til Vegårshei kan bli veldig lange, hvis rådmannen får gjennomslag for sitt forslaget i neste kommunestyremøte.