(Tønsbergs Blad)

Torsdag åpnes det nordgående løpet på E18 for toveis-trafikk. Åpningen skjer klokken 06.00.

Det opplyser Statens vegvesen i en pressemelding onsdag kveld.

Det blir nødvendig med en nattestenging fra torsdag klokken 21.00 til fredag klokken 06.00. Deretter blir det døgnåpen vei med toveis-trafikk i nordgående løp av E18. Dette kommer til å vare en tid ut i januar. Det blir fartsgrense på 50 km/t så lenge det er toveis-trafikk i nordgående løp.

Sprengningen tirsdag formiddag var vellykket, men undersøkelsene etterpå viser at det over flere dager må pågå sikringsarbeider.

– Arbeidene er likevel ikke til hinder for at det i løpet av ett døgn kan settes på toveistrafikk i nordgående løp. Trafikantene må likevel regne med nattestenginger når det skal utføres arbeider som kan føre til nedfall av steiner, sier avdelingsdirektør Tore Kaurin i Statens vegvesen.

Det er fremdeles en del løst fjell i skjæringen i sørgående felt, og skjæringen må renses og sikres før det kan settes på trafikk der.

Kaurin vil samtidig takke befolkningen i Larvik for velvilje og tålmodighet de dagene byen har fått trafikken gjennom sentrum. Han presiserer at de er trygt å sette på trafikk i nordgående løp på E18 selv om det foregår arbeider i det andre løpet.