Anders aller best i sin klasse

Av

Få løp har gjort utøverne konkurransesultne.