Skogbrukssjefen reagerer sterkt på rådmannens kuttforslag

Rådmannen i Åmli, Christina Ødegård, vil kutte i driften. Ett av forslagene hun har lagt frem er å begrense skog- og landbrukstillingen til kun å gjelde lovpålagte oppgaver. Det reagerer skog- og landbrukssjef Olav Vehus på.