- Hasj er overalt og i alle samfunnslag

Lensmann Odd Holum i Holt lensmannsdistrikt mener at både ungdom og foreldrene deres er naive. Hasjrøyking foregår i skoletiden, etter skoletid, på private arrangementer og offentlige arrangementer. Og bruken blant ungdom er økende.