Vil tilbake til fire-dagers skoleuke

4-dagers skoleuke for de minste og kommunal kontantstøtte for 2-åringer. Det mener Åmli KrF vil øke småbarnfamilienes valgfrihet.