Fabrikkeventyr i Åmli skal gi vekst i hele regionen

Optimist: - Jeg har alltid hatt trua på dette prosjektet, helt fra dag èn. Den har ikke blitt mindre, sier ordfører i Åmli, Reidar Saga. Han mener satsingen vil gi store ringvirkninger for hele regionen. Foto: Camilla Glad

Optimist: - Jeg har alltid hatt trua på dette prosjektet, helt fra dag èn. Den har ikke blitt mindre, sier ordfører i Åmli, Reidar Saga. Han mener satsingen vil gi store ringvirkninger for hele regionen. Foto: Camilla Glad

Av

Verdens første fabrikk i storskala for utvinning av bioråolje planlegges i Åmli på Jordøya. Neste år faller beslutningen, og innen 2022 skal Biozin Holding AS være i full produksjon. Det skaper rom for mer næring.

DEL

Kostnadsberegningene er på 3,5 milliarder kroner. Foruten 70 nye arbeidsplasser, vil en endelig beslutning føre til flere hundre arbeidsplasser i forbindelse med klargjøring av tomt og bygging av fabrikkanlegget.

I tillegg kommer ny vei mellom Simonstad og Hovdefjell, samt opprustning av veinettet og jernbanen mellom Nelaug og Simonstad.

En endelig bekreftelse vil også endre skogbruket slik vi kjenner det i regionen.

Miljøkrav fra regjeringen

- Arbeidet med Biozin-prosjektet er nå kommet godt i gang. Selskapet er i ferd med å ta fatt på forprosjektet, etter en vellykket konseptstudie. Den bekreftet at prosjektet er gjennomførbart. Det er utrolig spennende å jobbe med et prosjekt som vekker så mye positiv interesse som Biozin gjør, sier administrerende direktør i Biozin, Thomas Skadal til Tvedestrandsposten.

-Biozin har ingen plan B

Biozin-fabrikken skal etter planen kjøre døgnet rundt, uka rundt.

-Jeg har alltid hatt trua på dette prosjektet, helt fra dag én. Den har ikke blitt mindre, sier ordfører i Åmli, Reidar Saga (Ap)

-Biozin har nå tatt den første emisjonen med Preem AB, som er Sveriges største oljeselskap, og de avventer en teknologiverifisering. Men Biozin har ingen plan B, dette vil de få til og det målet deler vi, sier Saga.

Store ringvirkninger

Det mest spennende mener ordføreren er innvirkningen prosjektet vil ha på hele regionen.

- Dette er en gigantisk stor investering i denne delen av Agder. Jeg tror satsingen vil få større ringvirkninger enn vi kan forestille oss når fabrikken kommer på plass, mener Åmli-ordføreren.

Under et folkemøte om Biozin, som ble arrangert på rådhuset i Åmli for drøye to uker siden, ble den enorme produksjonen av energi som Biozin-anlegget vil føre til, omtalt av ledelsen i Biozin fra talerstolen.

-En produksjon på 70 MW, er mer enn hele Åmli kommune produserer i vannkraft. Energien kan danne grunnlaget for en enorm knoppskyting og samarbeid med andre aktører på området, mener ordføreren.

Prosjektstilling

Han nevner prosjektet «Fra stubbe til tank», som kort fortalt er et samarbeid knyttet til verdikjeder rundt etableringen av Biozin på Jordøya.

- Saken skal etter det jeg kjenner til opp til behandling i Fylkestinget i mai. Får vi et ja, kan vi begynne å lyse ut en prosjektstilling som skal jobbe med denne knoppskytingen og ny næring knyttet til Biozin. Det er viktig, sier Saga.

Ringvirkninger

Også i Vegårshei er entusiasmen og forventningene store.

- Satsingen på Jordøya med Biozin, vil gi store ringvirkninger for hele regionen, og for Vegårshei. Skognæringen kan levere fra seg tømmer til en lokal bedrift, der hele stokken får en stor verdi. Jeg tenker også på hvilken mulighet som kan åpne seg for nye tilleggsnæringer, både i skogen, men også fra de øvrige produktene som utvinnes, som energi, trekull og co2. Jeg håper lokalt næringsliv er nysgjerrige på satsingen, og vurderer mulighetene som kan dukke opp, sier ordfører Kirsten Helen Myren (Sp).

Hun påpeker at i anleggsfasen og oppbygging av fabrikken vil det også kunne gi stor verdiskapning for lokale og regionale entreprenører.

Hun mener fabrikken også åpner arbeidsmarkedet på tvers av kommuner.

- Avstanden fra Vegårshei til Åmli er kort, og fabrikken vil være en attraktiv arbeidsplass for vegårsheiinger, sier hun.

-Et eventyr for Agder

Fabrikken skaper også politisk trykk på opprustningen av veinettet.

- Rv415 er viktig. På Åmli-sida er reguleringsarbeidet godt i gang og vil fortsette gjennom Vegårshei, via Selåsvatten og Ubergsmoen, og videre ned til Fiansvingen. Fortgangen i dette er mye takket være Biozin-satsingen, mener Myren.

Solskinnshistorie

Tvedestrandsordfører, Jan Dukene, ser også på Biozin som et gode for hele regionen.

- Dette handler ikke om arbeidsplasser kun for Tvedestrand, men for hele vår region, sier Dukene.

-Biozinsatsingen innebærer enorme investeringer. Det er det helt utrolig at de velger å satse her i vår region. En ting er arbeidsplasser, men ringvirkningene av dette prosjektet, hvis de lykkes, vil være et eventyr, mener tvedestrandsordføreren.

- Ser du noen utfordringer?

-Det er langt frem ennå, og det er stor privat kapital som satses. Det er beskjedne summer som stilles fra oss i samarbeidsprosjektet på kommunal side, men vi er med. Dette er ikke tiden for å være kritisk, dette er en solskinnshistorie som kan få enorm betydning, sier Dukene.

Fakta

Området som skal benyttes til Biozin-satsingen ligger ved siden av sagbruket Bergene Holm, avdeling Nidarå i Åmli, der et 135 mål stort areal er satt av til fabrikken.

Det er Tarjei Retterholt fra Åmli som er daglig leder i Jordøya Tomteutvikling As.

- Vi avventer klarsignal fra Biozin for å iverksette oppstart av tomtearbeidet. Jeg kan derfor ikke si noe eksakt om tidspunkt for dette. Jordøya Tomteutvikling AS er på sin side klare til å igangsette arbeidet, anbudsdokumentene er nesten helt ferdig for å lyse ut arbeidet, sier han.

Tomta der fabrikken skal ligge, eies av de åtte kommunene i Østre Agder, fylkeskommunen og AT Skog.

Partene har gått inn med 23 millioner kroner i aksjekapital i selskapet Jordøya Tomteutvikling AS.

Det planlegges ytterligere 5 produksjonsanlegg i Sør-Norge. Målet er at alle kjøretøyer, fra personbiler til lastebiler, båter og fly skal kunne bruke biodrivstoffet.

Artikkeltags