Ønsker et samarbeid med nærbutikkene: Kan være en avlastning for hjemmehjelpene

På sitt første møte i det nye formannskapet i Åmli skal medlemmene behandle et forslag fra rådmannen om å la nærbutikkene få betalt for å avlaste hjemmehjelpstjenesten.