Foreslår å selge flere kommunale boliger

Åmli kommune kommer til å selge fire utleieboliger på Nelaug, hvis politikerne støtter administrasjonens forslag i en sak som er utredet for kommunestyret.