30 millioner til skogsolje fra Åmli

Biozin-fabrikken får avgjørende støtte.