Åmli har fått mye mer dyrket mark

Mens i det store deler av landet er et problem med gjengroing av jordbruksarealer, har Åmli kommune fått mye mer dyrket mark, takket være en storstilt nydyrking av mange gårdeiere.