Har etablert besøksgård med tilbud for demente

Her er det kuer på beite, fargerike høns i uthuset, en kanin som farter omkring på tunet - og det er selvfølgelig katter på Katterås. Gården til Christine Rønningen Olstad og Ole Gunnar Olstad har nå også fått status som en «Inn på Tunet-gård».