Lokker sommerbilistene til å «droppe inn» for å kjøpe hjemmesydde klær

Mange veifarende som kommer oppover fylkesveien i Gjøvdal, har nok ikke oppdaget alt som skjuler seg i den gamle pakkbua ved dagligvarebutikken.