Sjekk den fangsten! Fiskeren synes det er rart at ikke flere benytter seg av muligheten

Terje Steinsland på Simonstad etterlyser flere fiskelystne ved Nelaugsvann.