Oppløste formannskapet på grunn av for få kvinner - valgte et nytt med enda færre kvinner

Formannskapet som Åmli kommunestyre valgte 10. oktober, besto av 4 menn og 3 kvinner. Valget var kanskje ikke lovlig, konkluderte flertallet på kommunestyremøtet torsdag. De opphevet derfor formannskapet - for å velge et nytt som var identisk med det forrige. Sånn gikk det ikke.