Må ta stilling til en spesiell konsesjonssak

I dag skal kommunestyret i Åmli behandle en søknad fra Rolf Harstveit om konsesjon på en skogeiendom på Åmland i Gjøvdal. Rådmannen mener kommunen nå må gi konsesjon, men denne saken har en lang historie.