— Åmli kommune delte akkurat ut 300.000 kroner i kulturmidler. Vi er ikke så heldige

Aller helst skulle ordfører Kjetil Torp (Krf) kastet om seg med kulturmidler, istedet blir potten stadig mindre. I år hadde Vegårshei kommune 80.000 kroner til fordeling.