Åmli kommune avlyser bygdekinoen

Det blir ikke filmvisning i Åmli i høst.