Advokater er uenige i avtalens gyldighet

I følge arendalsadvokaten Ole Magnus Heimvik er det flere forhold i avtalen mellom Lyngør Vel og Tvedestrand kommune som er tvilsomme. Advokaten vil imidlertid ikke konkludere med at den er ulovlig.