7 kommuner lanserer hver sitt tomteforslag til batterifabrikk

I et lukket møte i Østre Agder regionsråd fredag, la 7 av de 8 kommunene frem egne forslag til hvor Morrow Batteries kan bygge den planlagte batterifabrikken.