26 søkere til denne stillingen - nå er den besatt

Åmli kommune skal ansette en renholder, og fikk mange søkere til stillingen. Nå har en person fått jobben.