Kontrollkomiteens motpoler Anders Anundsen (Frp) og Martin Kolberg (Ap) ser begge frem til morgendagens høring med Støre og Tschudi. Foto: Terje Pedersen, ANB

Ser frem til Tschudi-høring

Kontrollkomiteens motpoler Anders Anundsen (Frp) og Martin Kolberg (Ap) ser begge fram til morgendagens høring med Jonas Gahr Støre (Ap).
Publisert 06.05.2012 kl. 09:57 Oppdatert 06.05.2012 kl. 11:42

Tips en venn på e-post:

Oslo (ANB-NTB): Det store spørsmålet er om Støre var inhabil da han i 2008 innvilget en søknad om midler til et nordområdeprosjekt som i stor grad involverte barndomsvennen Felix Tschudi.

Til den åpne høringen i kontroll- og konstitusjonskomiteen mandag kommer både Støre og Tschudi, i tillegg til representanter fra Rederiforbundet.

– Det viktigste er at vi forhåpentlig skal få fram sannheten. Jeg ser fram til høringen, for det betyr at vi får saken inn i ordnede former, sier komiteens andre nestleder Martin Kolberg til NTB.

Han mener at opposisjonen har bidratt til «uorden».

– Jeg ville ikke ha det gående at opposisjonen drev med politiske kommentarer til en sak som var til behandling. Derfor tok jeg initiativ til å løfte denne konkrete saken ut av det store sakskomplekset der vi går gjennom bevilgningene til alle departementene, sier Kolberg.

Blikkontakt

Komiteens leder Anders Anundsen er enig i at høringen vil bidra til opprydding, men tar ikke skylda for noe uorden.

– Jeg forventer at vi får avklart forhold som fremstår som uklare. Da mener jeg uklarheter både i mediene og i utenriksministerens redegjørelse til komiteen, sier Anundsen.

Konkret hva som er uklart vil Frp-representanten ikke gå inn på i forkant av høringen:

– Problemstillingene er jo kjent, og dette handler mye om habilitet. Men de eksakte spørsmålene akter jeg å stille i høringen mens jeg ser de innkalte personene direkte i øynene, sier Anundsen til NTB.

Støre har vært utsatt for kritiske spørsmål knyttet til vurderingen av egen habilitet, men har samtidig fått støtte fra statsminister Jens Stoltenberg (Ap).

– Det er et grunnleggende prinsipp at statsråden selv avgjør sin habilitet i konkrete saker. Den beslutningen tok Støre i 2008, og den står han på fremdeles. Jeg har ikke grunnlag for å si at Støre håndterte dette feilaktig, sa Stoltenberg til NTB da det ble bestemt at Støre-høringen skulle holdes atskilt fra den store departements-gjennomgangen som ble satt i gang etter SV-leder Audun Lysbakkens avgang som statsråd.

Dette vil Støre bli spurt om

Kontroll- og konstitusjonskomiteen skal belyse følgende forhold:

* Vurderte utenriksministeren sin habilitet i forhold til Felix Tschudi før behandlingen av søknad fra Rederiforbundet om støtte til oppstart av Senter for nordområdelogistikk?

* Er kjennskapet/vennskapet mellom utenriksministeren og Felix Tschudi av en slik karakter at det ville vært naturlig at utenriksministeren vurderte sin habilitet i forhold til Felix Tschudi?

* Var Tschudi Shipping Company en så sentral aktør i prosjektet om opprettelsen av Senter for nordområdelogistikk at utenriksministeren burde vurdert sin habilitet?

* Hvem var den reelle initiativtaker til prosjektet for å utvikle kunnskap om logistikk, industriell utvikling og næringslivsmuligheter i nordområdene?

* Var saksbehandlingen i Utenriksdepartementet i tråd med regelverk og vanlig praksis?

* Har Tschudi Shipping en næringsfordel av tilskuddet ut over det andre tilsvarende næringsaktører har?

* Hvordan er de faktiske relasjoner mellom prosjektet Senter for nordområdelogistikk, Tschudi Shipping Company og senere CHNL og CHNL AS i prosjektets ulike faser?

(ANB-NTB)

På forsiden nå